VD Bollplank Malmö – Måndag 4 mars 2019 kl. 8:00-12:00

Plats: Scandic Segevång, Segesvängen Malmö
Tema: VD rollens utmaningar dialog, erfarenhet och utmaningar
Fokus Digital marknadsföring med aktivitetsplan, praktikfall Lisa Mortensen
ansvarig för marknadsaktivitet Eseco System.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.