Startsida


VD BOLLPLANK

Erfarenhetsbyte mellan VD:ar och Ägarledare med 5–19 anställda.

Det är roligt med detta enkla och raka upplägg med bra utbyte av erfarenheter från andra VD:ar, Ägarledare, Styrelseledamöter och Företagsledare.VD-rollen har många utmaningar och situationer av utsatthet. Hur hantera en värld med många krav men med begränsad tid och möjliga resurser? Hur får vi alla att bli engagerade i sitt jobb och vilja ta ansvar för sin egen och företagets framgång och tillväxt? Vi jobbar hela tiden inom operativ ledning med aktuella ämnen som berör dig.

De utmaningar du möter som VD i ett mindre företag skiljer sig från det stora företaget och dessutom finns det sällan andra inom företaget som kan besvara frågorna. Du kommer förmodligen att upptäcka svårigheter som du inte en tänkt på tidigare. Kanske har det varit oklart var man skall hitta svaren. För att kunna hantera rollen som VD i ett mindre företag krävs därför ofta att Du har ett nätverk av andra VD:ar som kan bidra med information och infallsvinklar på olika strategiska frågor och liknande.

Detta är för dig som söker ett bollplank kring ditt företagsledande, att träffa andra VD:ar, ägare, ledare och företagare att diskutera idéer, möjligheter och erfarenheter med kring utmaningar och lösningar. Vi fokuserar på drift och ledningen av bolaget, med tillhörande frågeställningar kring styrelse, ägande och bolagsstyrning.

Vi erbjuder ett kompetent nätverk med 10–15 deltagare, som ger dig nya kontaktytor av erfarna och bra kompisar i samma situation. Tryggheten ligger i den egna kunskapen och förmågan att utnyttja sina nätverk.

Ett VD nätverk som består av kompetenta och engagerade människor som har samma sits i sitt företagande som du själv har. De har intressanta erfarenheter att dela med sig av. Ibland är det bara skönt att höra andra företagare ha samma utmaningar som jag själv har.

– “Jag behöver bli ifrågasatt vad gäller mitt resonemang kring företagets utveckling och framtidsplaner och det känner jag att du och gruppen ger mig. Dessutom är det intressant att höra vad andra har för utmaningar, eftersom jag med stor sannolikhet har eller kommer att stöta på liknande situationer själv i framtiden.”