VD Bollplank Malmö – Måndag 28 januari 2019 kl. 8:00-12:00

Plats: Scandic Segevång, Segesvängen Malmö
Tema: VD rollens utmaningar, dialog kring erfarenheter och utmaningar
Advokat Thomas Ogard, Moll & Wendén samtalar med oss kring möjligheter till alternativa ersättningar för personal.
Bl.a. lönekorrigeringar för möjligheten kring aktier, optioner, delägaravtal
Han kommer att belysa fördelar och risker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.