VD Bollplank Helsingborg – tisdag 15 september 2015 kl 8:30-12:30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
Tema Vad är mitt företag värt vid försäljning resp. vad skall jag betala vid förvärv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.