Anmälda Kristianstad

VD Bollplank Kristianstad – onsdag 6 mars 2019 kl. 8:00-12:00
Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Tema: VD rollens utmaningar och erfarenheter
Fokus: produktivitet och effektivitets höjning med Lean. Bengt Gebert som genomfört
många förbättrings projekt bl.a. för SmedJan delar och informerar om möjligheter till ökad framgång.

Kristoffer Emmerfors Trendrum AB
Klas Eriksson Gödecke Logistik AB
Bengt Gebert BG Larus AB
Mikael Gustolf M. Gustolf Åkeri AB
Bernd Heckel SmedJan i Vä AB
Anders Jacobsson Nilssons Tryckeri AB
Stefan Johansson KDT i Kristianstad AB
Niklas Karlsson Metallporten Återvinning AB
Johan Karström Buteo Verkstads AB
Johan Klarin Nilsson JKN Entreprenad AB
Lars Nilsson Elinstallationer Näsum AB
Janne Norrman Sjöbergs Byggmaterial AB (BoList Broby)
Hans-Inge Reimers GermanSolar Sweden AB
Patrik Salomonsson Orderinvest OPAB AB
Anders Strandhagen Gastro Sweden Tech  (Miljöforum i Kristianstad AB)
Jens Tornberg Skafab Stålmöbler AB