VD Bollplank Malmö – tisdag 10 september 2024 8:00-12:00

Tema: Eseco System AB, Jörgen Kocksgatan 4 Malmö
Tema: Vd/styrelse/ägare rollens utmaningar
Vd rollen är ensam. Bollplanket ger möjlighet att tänka annorlunda och reflektera.
Vi delar tips från andra Vd:ar hur de löst sina problem:
Vi kan diskutera det som aldrig är möjligt på hemmaplan