VD Bollplank Malmö – tisdag 16 maj 2013 8:00-12:00

Plats: Säkerhetsteknik i Örestad AB – Krusegränd 42 c Malmö
Tema: Vd/styrelse/ägare rollens utmaningar
Vd rollen är ensam. Bollplanket ger möjlighet att tänka annorlunda och reflektera.
Vi delar tips från andra Vd:ar hur de löst sina problem:
Vi kan diskutera det som aldrig är möjligt på hemmaplan