VD Bollplank Helsingborg – tisdag 8 november 2022 kl. 8:30-12:30

Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolf gata 47, Helsingborg
Tema: Vd/Styrelse/Ägare rollens utmaningar fokus Digital marknadsföring
Simon Cederquist kommer att gå igenom vad krävs av planering, genomförande av en
bra digital kampanj. Dessutom får vi tips på uppföljning och hur vi kan göra den mera kostnadseffektiv.