VD Bollplank Helsingborg – Tisdag 23 november 2021 Kl 8:30-12:30

Plats: Prel Good Morning Hotel, Gustaf Adolfsgatan 47 Helsingborg
Tema:  Erfarenhet i Vd rollen
Praktikfall från generations skifte Galvanoverken AB
Praktikfall från pågående ledarskifte Anbulten AB
Praktikfall från ledarskifte inom familjen Milton AB
Dialog kring tankar och utmaningar