VD Bollplank Helsingborg – Tisdag 14 september 2021 Kl 8:30-12:30

Plats:Prel Good Morning Hotel, Gustaf Adolfsgatan 47 Helsingborg
Tema: Erfarenheter i Vd rollen
Uppföljning på effektivitets skapande möten m.m.
Erfarenhets återkoppling från RData och framgångar med Traction