VD Bollplank Malmö – tisdag 29 september Kl. 8:00-12:00

Plats: Sematron AB, Santessons väg 17, Arlöv
Tema: Vd rollens utmaningar dialog och erfarenhet med andra i samma position
I anslutning till mötet gör vid företags rundvandring i produktionen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.