VD Bollplank Helsingborg – torsdag 16 april kl. 14:00-16:00

Plats: Vi kör webkonferens
Tema: Vi delar tankar kring utvecklingen av virus i Sverige hur vi är påverkade, vad vi gör och vad vi tänker göra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.