VD Bollplank Helsingborg – tisdag 7 april 2015 kl 8:30-12:30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter fokus revisorns roll
Fokus revisorns roll i företaget – Vilka krav kan eller skall man ställa, hur kan man upphandla tjänsten, när skall man byta, hur kan man specificera uppdraget, vilka “konsult tjänster” kan man få, hur mycket bollplank kan/får revisorn vara?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.