VD Bollplank Helsingborg – tisdag 24 februari 2015 kl 8:30-12:30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
Tema: Nyckeltal för bättre företags styrning
Dialog kring VD rollens utmaningar. Tema nyckeltal, är det bra med stor balansomslutning? Kan vi styra företaget bättre med kloka nyckeltal? Vi delar erfarenhet och tankar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.